top of page

Disaster Recovery Site

BMW.png
Perstorp.png
DISASTER RECOVERY SITE eller FULL OUTSOURCING

Vi har upplevt att ett flertal av våra kunder fått krav från sina revisorer om att arbeta fram en Disaster Recovery Plan, en plan för om företagets produktionsserver upphör att fungera.

Det kan vara ett maskinfel eller en annan olycka, exempelvis brand som förorsakar skada.

 

ICECON har därför tagit fram en tjänst där vi erbjuder en DR-site i vårt DataCenter, Icecon Cloud Center (ICC).

Företag har där möjlighet att hyra in sig i någon av våra IBM Power I servrar med en eller flera partitioner (LPAR).

Önskar man koppla på Windows servrar så finns även denna möjlighet.

 

ICECON är specialiserat på teknik gällande IBM Power plattformen – allt för att ge våra kunder den bästa servicen. Idag jobbar vi 11 personer med IBM Power.

Vi är certifierad Advanced Business Partner till IBM gällande både hårdvara samt OS400.

Vi har även ett applikationsteam med RPG/Java kompetens.

 

 

NÅGRA REFERENSER:

 

BMW Northern Europe AB

​ICECON ansvarar för utveckling och förvaltning av IBM Power I system. 

Tjänsten omfattar support 24/7/365, övervakning och underhåll samt applikationsstöd för användarna med ändrings-/förfrågningsdokumentation samt allmänt användarstöd. 

"ICECON hjälper oss vidare med att vidareutveckla våra applikationer både för att täcka juridiska krav och förbättra funktionaliteten. ​

BMW är mycket nöjd med den stabila servicen som erbjuds applikationen och användarna när det gäller svarstid, kvalitet och effektivitet och är verkligen glad att ha ICECON som leverantör inom området.”

Johann Steer, IT-ansvarig BMW Northern Europe

_________________________________________________________________________

 

Perstorp AB        

Perstorp AB gav ICECON uppdrag att flytta befintliga IBM Power I servrar till

Icecon Cloud Center (ICC).

Detta för att säkerställa driften av applikationer framåt i tiden. Fysisk flytt under en helg med produktion igång söndag eftermiddag.

Viktigt då flera marknader är beroende av applikationer runt om i världen bl.a. USA, Kina och länder i Europa.

”Flytten genomfördes på ett snabbt och professionellt sätt. Vår produktion var igång på inom lovad tid och utan driftstörningar”

Martin Stenhård, IT Infrastructure Manager

_________________________________________________________________________

Huawei OceanStor
bottom of page