top of page

Business 360/Netlang

Bättre kontroll och starka flöden

Bättre kontroll

Behovet av integration växer när IT-system behöver utbyta information mellan varandra. Business 360 ger kunden kontroll på samtliga system och dataflöden med effektivare underhåll genom att alla integrationer finns på ett och samma ställe. Med denna typ av lösning får kunden stabila flöden, färre produktionsstörningar och kontroll på vilka kostnader och beroenden som är förenade med respektive system, integrationerna går att återanvända.

Business 360 gör det möjligt för kunden att byta verksamhetssystem med bibehållen produktion och gör hanteringen av dataflöden mycket effektiva. Systemet eliminerar riskfyllda manuella rutiner och ger kunden förutsättningarna för effektivt stöd i digitaliseringen.

Starka flöden

För att skapa rätt beslutsunderlag krävs information från alla delar av verksamheten. Business 360 hanterar verksamhetens samtliga datakällor och kan genom detta lagra data enl. önskemål för vidare analys med detaljerade rapporter.

Kraftfull produkt

Business 360 är en javabaserad integrationsplattform som ägs och utvecklas av Xtellus AB. Den är förberedd för alla typer av integrationer och används av såväl lokala, nationella som globala kunder.

Vi vill gärna presentera relevanta lösningar som skapar ökad produktivitet och effektivitet för dig, få möjligheten att påvisa marknadens kraftfullaste integrationsprodukt. Vi erbjuder allt detta till ett konkurrenskraftigt pris.  

Tveka inte att kontakta oss!

Integrationer med:

 • Affärssystem

 • ERP

 • Produktionssystem

 • Lönesystem

 • Workflowsystem

 • Transportsystem

 • Logistiksystem

 • Projektsystem

 • Beslutsstöd

 • EDI

 • Mobila system

 • m.fl.

Dalafrakt.png
Mantum.png
Maserfrakt1.png
MLT.jpg.png
MAX.png
bottom of page