Affärsvärde, Insikt & Digitalisering

Affärsvärde uppstår när vi får insikt i kundens verksamhet och förståelse för hur digital transformation skapar nya möjligheter. Denna insikt ger ökad produktivitet, effektivitet och konkurrenskraft.

Vi älskar teknik och dess betydelse för kundens digitala potential med säkrare produktion, högre effektivitet och ökad konkurrenskraft. I kombination med gediget verksamhetskunnande skapar vi lösningar inom molntjänster, systemleverans och infrastruktur.

Vår kompetens omfattar applikationsspecialister, systemintegration, kommunikation och säkerhet. 

Denna unika kombination av kompetens och leveransförmåga har gjort att vi över åren positionerat oss som en ledande partner med stark tillväxt.

ICECON AB grundades årsskiftet 2010-2011 och har i dag 26 medarbetare. Vi har kontor i Umeå, Luleå, Kramfors, Örebro och Göteborg är Business Partner med IBM, Lenovo, Huawei, Microsoft, Netlang, Citrix, Xtellus, OP5 m.fl.

ICECON Finansservice AB ger dig dynamiska lösningar för att hantera omfattande investeringar.

Ett schyst företag!

Vi ställer oss bakom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och har en inarbetad uppförandekod (Code of Conduct). Jämställdhet mellan män och kvinnor och lika behandling gäller för alla oavsett kulturell bakgrund, sexuell läggning eller trosuppfattning.

Vi har nolltolerans mot trakasserier och har en miljömedvetenhet i vårt ledningssystem där våra kundprojekt bidrar till en mer hållbar värld med minskad negativ miljöpåverkan.

Integritetspolicy

0m vår integritetspolicy och behandling av personuppgifter kan du läsa här.


Box 15, 901 02 Umeå

+46-771 40 10 12