ICC Moln

Flexibilitet, säkerhet och tillgänglighet

Vi erbjuder service och support enligt kundens behov och förutsättningar. Kundens driftansvar till utökat ansvar med molnlösningar från ICECON Datacenter. 

Inom IT-drift kan vi erbjuda allt från Windows miljöer och IBM till nätverk och lagring.
I vårt moderna datacenter har vi möjlighet att ge support med leveranser av Windows-, Linux- och IBM-applikationer samt tillhandahålla datalagring och backupförvaring. 

 

Vi har 24/7 jourverksamhet.

 

Våra kunder hanterar applikationerna med stöd av oss inom Microsoft Dynamics NAV, Citrix-lösningar och order-, lager-, faktureringssystem m.fl.

Exempel på drifttjänster:

 • Drift av applikation/funktion som tjänst

 • Office 365

 • Hyr prestanda efter behov

 • Drift av servrar/system/arbetsstationer i våra lokaler

 • Arbetsstation som tjänst

 • E-postsystem som tjänst

 • Antivirus / Antispam som tjänst

 • Web och e-postfilter som tjänst

 • E-postarkivering

 • Övervakning av system

 • Lagringsyta

 • Backup