top of page

Netlang

Plattformen för din Digitala Transformation

Integrationsplattform som tjänst

Netlang är en ny toppmodern, javabaserad integrationsplattform med flertalet innovationer utvecklade för att möta de ökade behoven inom digitalisering. 

Netlang löser det mest förekommande problemen i storskaliga integrationsprojekt och gör det möjligt att effektivt genomföra projekt, som tidigare var för kostsamma.

 

Netlang kan installeras på all infrastruktur oberoende av geografisk plats vilket ger betydande flexibilitet och möjlighet att enkelt installera och flytta integrationer lokalt eller i molnet. Plattformen kombinerar effektiv utveckling med kraften i molntjänsterna, detta ger högsta säkerhet och kontroll över samtliga integrationer, resurser och administratörer oavsett var dessa finns i organisationen.

 
Allt på ett ställe i molnet

Netlang kräver ingen uppsättning, allt körs i molnet med webbaserad utveckling.

Många organisationer är beroende av specialister och specifika integrationsprodukter. Dessa produkter kräver ofta omfattande installationsprojekt med många inblandade resurser från olika delar av verksamheten. Den efterföljande förvaltningen av systemen för att upprätthålla funktionalitet och säkerhet medför oftast höga kostnader. 

Central säkerhet

Samtliga flöden mellan Netlangs virtuella nätverkskomponenter har per automatik högsta säkerhetsstandarden och uppdateras automatiskt. En administratör får översynen av samtliga integrationer, säkerhetsinställningar, resurser och behörigheter. Certifikat hanteras automatiskt och behöver inte längre involvera flera specialister för att kunna generera ytterligare integrationslösningar. 

Integration mellan olika fysiska platser

​Med Netlang kan vi erbjuda en unik lösning som ger tydlig överblick av alla integrationer oavsett var dessa är placerade. Detta betyder att utvecklings- och förvaltningsfasen sker från ett och samma ställe vilket skapar avsevärd effektivitet. Resurser, administratörer och säkerhet definieras i Netlang och ger känslan av att samtliga integrationer, system, flöden finns lokalt och är lätthanterliga. 

Detta innebär färre inblandade specialister, färre möten och därmed minskade kostnader.

 

Produkten ägs av Netlang AB som har mångårig utvecklingserfarenhet av integrationsplattformar med storskaliga, komplexa kundprojekt nationellt och globalt. ICECON är sedan många år partner med teamet bakom produkterna. 

Per-Arne Sendrén, VD

Kontakta Per-Arne för mer information om produkten.

      +46 70 999 23 60 

      per-arne.sendren@icecon.se 

bottom of page