top of page

Heltäckande, säker, digital arbetsplats

Idag utförs arbetsuppgifter från olika platser och via olika enheter. I takt med att anställda i allt större utsträckning förväntar sig att kunna utföra sitt arbete utanför kontoret på valfri enhet, kämpar IT-avdelningen med nya utmaningar relaterade till säkerhet och den hantering som rörligheten innebär. För att kunna hålla takten med organisationens behov av mobilitet och flexibelt arbetssätt, bör din organisation besluta hur system, applikationer och IT-stöd levererar rätt funktion till alla medarbetare oavsett var de befinner sig.

Citrix Mobila arbetsplatser löser samtliga frågor som rör flexibelt arbete, säkerhet, tillgänglighet och produktivitet.

 

Vi erbjuder en toppmodern, säker arbetsmiljö som alltid är tillgänglig, ansluten och "följer med" medarbetaren oavsett var de befinner sig eller på vilken enhet som för stunden används.

Varför Citrix Digital Workspace?
Citrix mobila arbetsplatsappar och leveransinfrastruktur ger din organisation en arbetsplats som höjer produktiviteten, förbättrar säkerheten, förenklar arbetsflöden med minskade omkostnader.

ICECON och Citrix tillhandahåller marknadsledande virtualiserings-, mobilitets- och nätverks-teknologier som är unikt integrerade och ger medarbetare och samarbetspartners möjligheten att arbeta effektivare, från valfri plats. Medarbetaren kommer åt dokument och applikationer som behövs, från sin smartphone, surfplatta eller bärbara dator när de är på projektplatsen, kundbesök etc. utan besvärliga VPN-kopplingar.

 

ICECON och Citrix gör det möjligt för medarbetaren att arbeta på sitt eget sätt, från valfri enhet med mycket hög säkerhet.

"Digital Workspace" ger den mest kompletta och integrerade arbetsplatsen för att medarbetare ska kunna få säker tillgång till sina appar, dataskrivbord och system oavsett plats. Med den nya Workspace-appen får medarbetaren fritt val av sina enheter, molntjänster och nätverk samtidigt som IT-säkerheten och IT-kontrollen ökar – detta inkluderar organisationens SaaS-tjänster och webbaserade appar.

 

"Digital Workspace" är uppbyggt av Citrix-lösningar för Windows app- och "skrivbordsleverans" vilket ger smart synkronisering, fildelning, nätverkssäkerhet, intelligenta analyser och omfattande valmöjligheter för användaren.

Är du redo för GDPR?

Citrix Digital Work Space ger en grund för integritet och tillgänglighet för alla typer av IT-miljöer ex. lokala, hybrid-moln eller offentliga moln. Fyra centrala designprinciper gör Citrix-lösningar idealiska för att stödja GDPR-beredskap:

  • "Apps" är centraliserade i datacentret eller molnet, ingen lagring av företagsdata på enheter

  • när känsligt data måste distribueras, förflyttas eller användas offline, skyddas den i en säker behållare

  • organisationens policys som baserad på användaridentitet, enheter, plats och nätverksanslutning ger IT-avd. effektiv åtkomstkontroll

  • användar- och beteendeanalys upptäcker potentiella hot och skapar proaktivitet för support med risk-eliminering/mildring ​

 

Hantera växande hot mot cybersäkerheten

Citrix säkerhetstillämpning hjälper kunder att proaktivt skydda information, hantera risker och följa efterlevnadskraven. Tillsammans med Citrix tillhandahåller vi en integrerad och heltäckande, säker digital arbetsplats med en personinriktad säkerhetstillämpning som kombinerar användare, deras enheter, plats, åtkomsträttigheter och förväntade beteende.

 

Detta ger kunden möjlighet att:

  • skapa en enhetlig och förbättrad upplevelse för slutanvändaren

  • skydda alla typer av företagsappar och -data

  • förenkla IT-hanteringen och tillhandahålla kontroll och visibilitet över allt mer komplexa hybrida och multi-molnmiljöer

Citrix-specialist med lång erfarenhet 

Vi deltar årligen på Citrix-konferenser såsom Citrix Summit i USA, där de senaste lanseringarna sker. Där träffar vi produktdesigners och specialister och hjälper till att driva produkterna framåt och skapar kontakter för den dagen då vi själva behöver hjälp. Med över 20 års erfarenhet vill vi påstå att vi är den mest kompetenta leverantören av Citrix-lösningar i Norrland.

bottom of page