top of page

Molntjänster & Infrastruktur

Kostnadseffektiva, innovativa och säkra lösningar 

Vi är specialister på molntjänster och infrastruktur och vet vad som krävs för att kundens verksamhet ska utvecklas i en

ständigt föränderlig omvärld. Vi ställer gärna upp som bollplank för strategiska frågor inom molntjänster, applikationer eller hybridlösningar.

Vårt absoluta mål är att minimera oplanerade driftstopp och negativ användarupplevelse och bidra till ökad produktionsförmåga med nöjda medarbetare.

Office 365 och G Suite är några av de plattformar vi erbjuder.

Säkerhet är högt prioriterat hos oss där vi ständigt försörjer våra specialister med adekvat kunskap. Detta kan exempelvis röra sig om hur vi säkrar kundens information, användarens åtkomst till kritiska applikationer och kryptering av mail och surf. Utöver detta driftlösningar, applikation/ infrastruktur som tjänst och övervakning av kundens 

IT-verksamhet.

Partnerskap med Huawei, Citrix, Lenovo, IBM, Microsoft, OP5 gör att vi kan leverera robusta lösningar som kan tackla dagens såväl som morgondagens utmaningar. Ett exempel på detta är våra framgångar tillsammans med Huawei där kunderna fått en väsentligt bättre användarupplevelse genom betydande skillnad i prestanda,

tillgänglighet och driftsäkerhet för sitt IT-stöd.  

 

Vi har en effektiv hård- och mjukvaruförsörjning med snabba leveranser för arbetsplatser, server- och lagring, kommunikation etc.

Allt vi levererar kan finansieras via ICECON Finansservice AB.

Höj din produktivitet med Citrix Digital Workspace
Med Citrix mobila arbetsplats och leveransinfrastruktur, erbjuds höjd produktivitet, hög säkerhet, förenklade arbetsflöden och minskade omkostnader.

Vår målmedvetna satsning på kompetens inom Citrix samtliga produkter och funktioner medför att vi har toppresurser med de senaste certifieringarna och är uppdaterade på vad som händer inom de olika produktområdena. Detta för att kunna erbjuda våra kunder en säker, mobil arbetsplats och ge människor möjlighet till frihet med arbete från valfri plats. Vårt erbjudande innehåller lösningar som ger kunden kontroll på personuppgifter och övrigt kunddata inom ramen för GDPR. 

Läs mer om Citrix Digital Workspace >

Huawei OceanStor
Citrix Digital Workspace
bottom of page